Aşılama Tedavisi

kıbrıs aşılama tüp bebek tedavisi
kıbrıs aşılama tüp bebek tedavisi

Bir yıl süresince korunmasız ve düzenli ilişki sonrasında gebelik oluşmaması durumunda infertilite tanısı konulan çiftler için Kıbrıs aşılama tedavisi etkili bir seçenek olabilir. Bu süreçte, jinekolojik muayene, ultrason ve semen analizi gibi başlangıç tetkikleri yapılır. Şiddetli erkek faktörü veya tüplerin kapalı olması gibi durumlarda doğrudan tüp bebek tedavisine geçilirken, diğer durumlarda Kıbrıs aşılama tedavisi önerilebilir. Kadının yaşı, evlilik süresi ve yumurtalık kapasitesi gibi faktörler, aşılama veya tüp bebek tedavisine karar vermede önemlidir. Özellikle kadın 35 yaş ve üstüyse veya evlilik süresi 5 yılın üzerindeyse, Kıbrıs aşılama tedavisinden ziyade tüp bebek tedavisi daha uygun olabilir.

Aşılama (İnseminasyon) Nedir?

Aşılama tedavisi, Kıbrıs aşılama tedavisi merkezlerinde yaygın olarak uygulanan, yumurta gelişimini uyarmak ve döllenmeyi sağlamak için kullanılan bir yöntemdir. Bu tedavide, kadına verilen haplar veya düşük doz iğnelerle 1-3 folikül 17-20 mm boyutlarına ulaştırılır ve çatlatma iğnesi ile olgunlaştırılır. Kıbrıs aşılama tedavisinde, laboratuvarda hazırlanan kaliteli sperm, çatlatma zamanında anne rahmine yerleştirilir. Sperm, kadın vücudunda tüplerde döllenmeyi gerçekleştirir. Kıbrıs’ta uygulanan aşılama tedavisi, acısız ve ağrısız bir şekilde, ince bir kateter yardımıyla rahme sperm bırakılmasını içerir. Bu yöntem için en az bir tüpün açık olması ve ileri hareketli fonksiyonel sperm sayısının 5 milyonun üstünde olması gerekmektedir. Kıbrıs aşılama tedavisi, bu şartlar altında olumlu sonuçlar verme potansiyeline sahiptir.

Kıbrıs Aşılama Tedavisi ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

 1. Kıbrıs Aşılama Tedavisi Nedir?
  • Kıbrıs aşılama tedavisi, sperm ve yumurtanın doğal yollarla döllenmesini sağlamak için yapılan bir üreme tedavisidir.
 2. Kıbrıs Aşılama Tedavisi Süreci Nasıl İşler?
  • Tedavi, kadının yumurta gelişimini uyarmak ve ardından hazırlanan sperm örneğinin rahme yerleştirilmesiyle gerçekleşir.
 3. Kıbrıs Aşılama Tedavisinin Başarı Oranı Nedir?
  • Başarı oranı, çiftin sağlık durumu ve tedaviye verdiği yanıta göre değişkenlik gösterir.
 4. Kıbrıs Aşılama Tedavisi İçin Hangi Şartlar Gereklidir?
  • En az bir tüpün açık olması ve yeterli sayıda hareketli sperm olması önemlidir.
 5. Kıbrıs Aşılama Tedavisi Ne Kadar Sürer?
  • Tedavi süreci genellikle birkaç haftadır, ancak bu süre çiftin durumuna göre değişebilir.
 6. Kıbrıs Aşılama Tedavisinde Yan Etkiler Var mı?
  • Tedavi genellikle düşük risklidir, ancak bazı kadınlarda hafif yan etkiler görülebilir.
 7. Kıbrıs Aşılama Tedavisi Ne Kadar Maliyetlidir?
  • Maliyet, tedavi detaylarına ve kliniğe bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
 8. Kıbrıs Aşılama Tedavisi Kimler İçin Uygundur?
  • Açık tüplere ve yeterli sperm sayısına sahip çiftler için uygundur.
 9. Kıbrıs Aşılama Tedavisi Sonrası Nelere Dikkat Edilmelidir?
  • Tedavi sonrasında doktorun önerilerine uyulması ve gerekli dinlenme sağlanmalıdır.

Aşılama Tedavisi Kaç Gün Sürer?

Aşılama tedavisi yaklaşık 15 gün yani 2 hafta kadar sürmektedir. Aşılama tedavi sürecinde erkeğin sürekli gelip gitmesine gerek yoktur. Erkeğin aşılamanın yapılacağı gün sperm örneği vermek için gelmesi yeterlidir. Kadın ise bu süreçte ultrasonografi takibinin yapılması için 2-3 defa çağrılmaktadır. Yine aşılamanın yapılacağı gün kadında erkekle birlikte çağrılmaktadır.

Kadında Aşılama Takibi Nasıl Yapılır?

Kadın adet döneminin 2-3’üncü günlerinde ultrasonografi kontrolünden geçirildikten sonra yumurtalıklarında kist gibi herhangi bir sağlık problemine rastlanmazsa, yumurtalıklar hap ya da düşük doz iğnelerle uyarılmaktadır. Bir hafta boyunca anneye her gün aynı saatlerde iğne yapıldıktan sonra ultrasonografi kontrolü ile yumurtalıkların ilaçlara karşı tepkisinin ne olduğu değerlendirilir. Ultrasonografi kontrolünde yumurta içeren kesecik olan folikül 17-20 mm boyutlarına ulaştığı zaman çatlatma iğnesi yapılmak koşuluyla folikül içerisinde yer alan yumurta olgunlaştırılmaktadır. Folikül sayısının üçten fazla olması halinde aşılama tedavisi tavsiye edilmediğinden aşılama tedavisinin iptal edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde üçüz ve daha üstü gebelik oluşma olasılığı çok yüksektir. Ayrıca anne adayı için hayati risk teşkil eden hiperstimulasyon gibi sağlık problemlerine nadirde olsa rastlanmaktadır.

Çatlatma iğnesinin üstünden 24-38 saat geçmesinin ardından ardışık günlerde iki defa laboratuvar ortamında yıkanan ve hazırlanan spermlerle aşılama işlemi yapılmaktadır. Aşılamanın yapılacağı gün baba adayından 2-5 günlük perhizin ardından sperm örneği alınarak laboratuvar ortamında yıkanmak suretiyle hazırlanır ve konsantre edilmesinin ardından çok ince bir katater yardımıyla rahim içerisine bırakılır. Anne adayına bu işlem uygulanırken çok kısa sürdüğü, basit ve ağrısız olduğu için anesteziye gerek duyulmaz. Bu işlem ile normali bir jinekolog muayenesi arasında fark yoktur. Spermin rahim içerisine bırakılmasının ardından anne adayı 15 dakika kadar istirahat ettikten sonra günlük rutin yaşantısına geri dönmektedir. Aşılama tedavisinde cinsel kısıtlamaya gidilmez. Anne adayına aşılama yapılmasının ardından progesteron desteği maksadıyla bazı ilaçlar hekim tarafından verilebilse de bu ilaçların kullanılması şart koşulmamaktadır.

Aşılama işleminin üstünden 12-14 gün geçmesinin ardından yapılan gebelik testiyle aşılamanın sonucu değerlendirilmektedir. Gebeliğin gerçekleşmesi halinde gebelik sürecinin takibi için özel bir takip sistemi uygulanmaz. Gebelik süreci normal gebelik gibi takip edilmektedir.

Aşılama Tedavisi Kimlere Uygulanır?

Aşılama tedavisi sperm sayısının hafif düşük olduğu durumlarda, sperm hareketlerinin hafif düşük olduğu durumlarda, erken evredeki endometriozis durumlarında, infertilite nedeninin açıklanamadığı durumlarda, kadında yumurtlama probleminin olduğu durumlarda, yumurta takibinin gebelikle neticelenmediği durumlarda, sosyal baskıdan ya da nedenlerden ötürü gebe kalınmasının hızlandırılmak istendiği durumlarda uygulanmaktadır.

Sperm morfoloji problemi gebeliğin gerçekleşmesinin önündeki tek sorun ise her zaman direkt olarak tüp bebek tedavisine geçilmesi uygun görülmez. Spermdeki morfolojik sorunun boyutuna göre değişse de bu sorunun olduğu çiftlere aşılama tedavisi öncelikli olarak uygulanır.

Aşılamada Kullanılacak Spermin Laboratuvar Hazırlama Yöntemi Ne Kadar Önemli?

Aşılama işleminde kullanılmak üzere verilecek sperm örneği laboratuvar ortamında hazırlanırken yoğunlaştırma, yüzdürme gibi yöntemler kullanılmaktadır. Yöntem seçimi yapılırken sperm değerleri dikkate alınmaktadır. Spermin laboratuvar ortamında hazırlanması iki saat kadar sürer. Spermin hazırlanma süreci basit bir işlem olsa da titiz ve özenli bir çalışma başarı şansını yükseltmektedir.

Aşılama Tedavisinde Başarı Şansı Nedir?

Aşılama tedavisinde gebeliğin elde edilmesi şansı yüzde 10 ila yüzde 30 arasında değişse de ortalama olarak yüzde 20 kabul edilmektedir. Aşılama tedavisinde gebe kalma şansının yüksek olması için spermin hazırlanmasının ardından rahim içerisine bırakılan sperm sayısının 10 milyonun üstünde olması gerekir.

Aşılama Tedavisi Kaç Defa Uygulanabilir?

Aşılama tedavi yönteminde başarı oranı uygulanan her tedavi için yüzde 10 ila 30 aralığında değişmekte olup, aşılama tedavisinin 2-3 defa uygulandıktan sonra tüp bebek tedavisine geçilmesi önerilmektedir. Aşılama tedavisi en fazla 6 defaya kadar uygulanabilmektedir. Aşılama tedavisinin gebelikle sonuçlanması olasılık dahilindedir.

Aşılama Tedavisinin İlki Başarısızlıkla Sonuçlanırsa İkinci Tedavi İçin Ne Kadar Beklenir?

Aşılama tedavisinin ilkinin başarısızlıkla sonuçlanması halinde ikinci tedavinin uygulanması için beklemeye gerek yoktur. Başarısızlıkla sonuçlanan aşılama tedavisini izleyen ayda ikinci aşılama tedavisi uygulanabilir. Aşılama tedavisinin ardışık yapılmasında tıbben sakınca görülmemektedir. Anne adayının kullandığı ilaçlar düşük dozlarda olduğu için sağlığı hiçbir şekilde tehdit etmemektedir.

Aşılamada İğnelere Karşı Aşırı Yumurtalık Yanıtı Riski Var Mı?

Aşılama tedavisine çok düşük ilaç dozu ile başlansa dahi aşırı yanıt alındığı durumlara rastlanmaktadır. Bu tür durumlara çoğu zaman polikistik over hastalarında rastlanmaktadır. Yumurtalık yanıtı aşırı olduğu zaman tedavinin iptal edilmesi, cinsel ilişkinin yasaklanması veya tüp bebek tedavisine dönüştürülmesi seçeneklerinden biri uygulanmalıdır. Bu tür bir durumla karşılaşıldığı zaman tüp bebek tedavisine geçilirse başarı oranı bir hayli yükselmektedir.

Aşılama tedavisi kısaca özetlenecek olursa, doğal bir yöntem olduğu söylenebilir. Anne adayı yaklaşık 10 gün boyunca düşük dozdaki iğnelerle takibe hazırlanmakta, bu takip sonlandığı ve yumurtlama zamanı geldiğinde de laboratuvar ortamında titizlikle yıkanan sperm özel bir katater yardımıyla rahim içerisine bırakılmaktadır. Daha sonra tüpler içerisinde sperm ile yumurtanın karşılaşması ve spermin kendiliğinden yumurtayı döllemesi beklenmektedir. Döllenmenin gerçekleşmesi halinde oluşan embriyo rahime yapıştığı takdirde gebelik süreci başlamaktadır.

Aşılama tedavisinin başarısızlıkla sonuçlanması halinde problemin hangi aşamada olduğunun anlaşılması mümkün değildir. O ay içerisinde gelişen yumurtanın kaliteli olmaması, spermin tüplerin içerisindeki yumurtayı döllememiş olması, yumurtanın overlerden atılmış olsa dahi tüplerin içerisine girememesi, embriyo oluşsa dahi rahime yapılamaması gibi problemlerden herhangi biri gebeliğin oluşmasını engellemiş olabilir. Bu aşamaların hiçbirinin aşılama esnasında kontrol edilmesi mümkün değildir. Aşılama tedavisi bir bakıma normal yollarla gerçekleşmesi gereken gebeliğin taklit edilmesidir. Ancak yumurtanın gelişimi kontrollü olarak sağlanmakta ve yıkanmış olan spermler en kaliteli haliyle yumurtayı döllemesi için rahim içerisine bırakılmaktadır.

Önceki İçerikYumurta Dondurma
Sonraki İçerikTüp Bebek Tedavisi