Yumurta Donasyonu

kıbrıs yumurta donasyonu
kıbrıs yumurta donasyonu

Tüp bebek tedavisinde, anne adayının dışında başka bir sağlıklı kadından alınan yumurta hücreleriyle yapılan tedaviye Kıbrıs yumurta donasyonu denir. Bu yöntem, doğurganlık yeteneğine sahip ancak çeşitli sağlık sorunları veya genetik etkenler nedeniyle gebelik yaşayamayan kadınlar için etkili bir çözüm sunar. Kıbrıs’ta yumurta donasyonu, özellikle yumurtalık yetmezliği olan veya ileri yaşta çocuk sahibi olmak isteyen kadınlar için yaygın bir tedavi seçeneğidir.

Yumurta donasyonu yönteminde, kadın donörlerden elde edilen yumurtalar, anne adayına transfer edilir ve başarılı olması durumunda gebelik süreci başlar. Kıbrıs yumurta donasyonu tedavisinde donör seçimi, sağlık merkezleri tarafından titizlikle yürütülen bir süreçtir ve bu tedavi, genellikle tüp bebek tedavisinde başarısız olan anne adayları tarafından tercih edilir. Kıbrıs’ta gerçekleştirilen yumurta donasyonu tedavisi, yüksek doğum oranlarıyla bilinir ve birçok kadına çocuk sahibi olma şansı sunar.

Kıbrıs Yumurta Donasyonu ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

 1. Kıbrıs Yumurta Donasyonu Nedir? Kıbrıs yumurta donasyonu, başka bir sağlıklı kadından alınan yumurta hücrelerinin, başka bir kadına transfer edilerek gebelik elde etme işlemidir.
 2. Kıbrıs Yumurta Donasyonu Süreci Nasıl İşler? Süreç, donörden yumurta toplanması, fertilizasyon ve embriyonun alıcı annenin rahmine transfer edilmesini içerir.
 3. Kıbrıs Yumurta Donasyonu Kimler İçin Uygundur? Kıbrıs yumurta donasyonu, genetik problemleri olan veya yumurtalık yetmezliği yaşayan kadınlar için uygundur.
 4. Kıbrıs Yumurta Donasyonunda Donör Seçimi Nasıl Yapılır? Donör seçimi, sağlık, genetik uyumluluk ve fiziksel özellikler göz önünde bulundurularak yapılmaktadır.
 5. Kıbrıs Yumurta Donasyonu Tedavisinin Başarı Oranı Nedir? Başarı oranı, kullanılan tekniklere ve bireysel faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir.
 6. Kıbrıs Yumurta Donasyonu Maliyeti Ne Kadardır? Maliyet, tedavi detaylarına ve kliniğe bağlı olarak değişebilir.
 7. Kıbrıs Yumurta Donasyonu Yasal mıdır? Kıbrıs’ta yumurta donasyonu yasal bir tedavi yöntemidir ve düzenlenmiş prosedürlere tabidir.
 8. Kıbrıs Yumurta Donasyonu Tedavisinde Nelere Dikkat Edilmelidir? Tedavi sürecinde doktorun talimatlarına dikkat edilmeli ve gereken tıbbi takipler yapılmalıdır.
 9. Kıbrıs Yumurta Donasyonu Tedavisi Ne Kadar Sürer? Tedavi süresi, donör seçiminden transfer aşamasına kadar değişebilir, genellikle birkaç hafta ila birkaç ay arasında sürer.

Yumurta Donasyonu Tedavisi Nasıl Yapılır?

Bu tedavi yönteminin prosedürüyle tüp bebek tedavisinin prosedürü arasında çok fazla fark yoktur. Yumurta donasyonu tedavi yöntemi şu aşamalardan oluşur;

Donörün Seçilmesi

Yumurta donasyonu tedavisine başlanması için öncelikle yapılaması gereken donörün seçilmesidir. Anne adayı yumurta bağışçısının tanıdığı bir kişi olmasını isteyebileceği gibi anne adayının hiç tanımadığı bir kişide donör olarak seçilebilmektedir.

Donörün Hazırlanması Süreci

Yumurta donasyonu tedavisinde donör seçilen kişinin yumurta gelişiminin sağlanması için bazı tedavi süreçlerinin uygulanması gerekmektedir. Anne adayı bu süreç içerisinde yumurta gelişimiyle ilgili herhangi bir tedaviye gereksinim duymaz. Donör tarafından bağış yapılacak yumurtaların sağlıklı olması için bağışçı bazı ilaçları da kullanmalıdır.

Anne Adayının Gebelik Sürecine Hazırlanması

Yumurta donasyonu tedavi yönteminde anne adayı da bir hazırlık sürecinden geçmelidir. Bu süreçte anne adayının rahim iç zarı gebeliğe hazırlanmaktadır. Yumurta nakil işleminden bir süre evvel anne adayının rahmi bazı ilaçların kullanılmasıyla gebeliğe hazırlanır. Donörün hazırlık süreciyle anne adayının gebeliğe hazırlık süreci çoğu zaman eş zamanlı olarak yapılmaktadır.

Baba Adayından Sperm Örneği Alınması

Yumurta donasyonu tedavisinde embriyonun oluşması için bağışçıdan alınan yumurtanın yanı sıra baba adayından alınacak sağlıklı sperm hücrelerine de gereksinim vardır. Baba adayından sperm hücreleri yumurtlama sürecinde alınmaktadır. Baba adayından sperm hücreleri alınırken mikroenjeksiyon tekniği kullanılmaktadır.

Embriyo Döllenme Süreci

Yumurta bağışçısından yani donörden alınan yumurta hücrelerinin baba adayından alınan sağlıklı sperm hücreleriyle döllenmesi işlemi laboratuvar ortamında yapılmaktadır. Yumurtanın döllenme işleminin ardından elde edilen embriyolar taze olarak kullanılabileceği gibi dondurularak daha sonra kullanma imkanı da vardır.

Embriyo Transferi

Donörden alınan yumurtanın baba adayından alınan sperm hücreleriyle döllenme işleminin yapılmasının ardından 4-5 gün içerisinde sağlıklı embriyonun anne adayının rahmine transfer işlemi gerçekleştirilir. Gebeliğin gerçekleşip gerçekleşmediği ise 10-15 gün içerisinde belli olmaktadır. bu süreç içerisinde anne adayı ve donör birbirini görmemektedir. Gebelik gerçekleştikten sonraki sürecin ise normal gebelik sürecinden farkı yoktur.

yumurta donasyonu kıbrıs
yumurta donasyonu kıbrıs

Yumurta Donasyonu Tedavisini Kimler Yaptırabilir?

Tüp bebek tedavisi ve farklı tedavi yöntemleri denemesine rağmen gebeliğin başarıyla sonuçlanmadığı anne adaylarına yumurta donasyonu tedavisi uygulanabilmektedir. Yumurta donasyonu tedavisiyle dünyaya gelen çocuk, anne ve baba açısından evlatlık hissi doğurmaz.

Yumurta donasyonu tedavisine gereksinim doğurabilecek durumlar ise şöyledir;

 • Anne adayının menopoz dönemine girmesi
 • Anne adayına genetik yollardan geçen hastalık olması
 • Anne adayının yumurta üretiminin durması
 • Anne adayında rahim olsa da vücudun yumurta üretememesi
 • Anne adayının vücudunun yumurta geliştirici ilaçlara yeterince yanıt verememesi
 • Anne adayının genetik olarak işlevsiz over ile dünyaya gelmesi
 • Anne adayının genç olmasına rağmen yumurtalıklarının çeşitli sağlık problemlerinden dolayı cerrahi operasyonla alınması
 • Anne adayında bulunan genetik bazı hastalıkların çocuğa geçmesinin engellenmek istenmesi
 • Anne adayında rahim olsa da menopoz dönemine erken yaşta girmesi
 • Kromozomal anomi nedeniyle düşük yaşanması
 • Yumurta rezervinin ve kalitesinin yeterli seviyede olmaması
 • Kanser tanısı nedeniyle yumurta alınma operasyonu geçirilmesi

Yumurta Donasyonu Tedavisinde Uygun Verilerin Seçimi Nasıl Yapılır?

Yumurta donasyonu tedavisinde uygun veriler seçilirken bağışçının tıbbi öyküsü, üreme öyküsü ve sosyal yaşantısının da dahil olduğu pek çok veri dikkate alınmaktadır. Yumurta bağışçılarının hepsi yüksek seçicilikten geçmektedir. Yumurta bağışçısı seçilirken uygun veriler ise şöyle sıralanabilir;

Bağışçının Yaşı

Yumurta donasyonu tedavisinde bağışçının yaşı başarı oranını etkileyen en önemli faktör olduğu için 21-34 yaş aralığındaki bağışçılara öncelik tanınmaktadır.

Fiziksel Özellikler

Yumurta donasyonu tedavisi sonucunda dünyaya gelecek bebeğin anne adayına benzemesi için yumurta bağışçısının fiziksel özellikleriyle anne adayının fiziksel özelliklerinin birbiriyle uyuşması çok önemlidir. Örneğin göz rengi, saç rengi, ten rengi, kilo, boy, etnik köken ve ırk gibi fiziksel özelliklere özellikle dikkat edilmektedir. Hatta yumurta bağışçısından çocukluk dönemine ait fotoğraflar talep edilebilir.

Tıbbi Açıdan Uygun Olma

Bağışçıdan yumurta alınma işlemi yapılmadan evvel yumurtalık rezervi hormon düzeyinin ultrason ile ölçümü yapılmaktadır. Ayrıca bağışçının herhangi bir bulaşıcı hastalığının olup olmadığı da incelenmektedir.

Geçmiş Gebelik Öyküsü

Bağışçının geçmiş yaşantısında kaç defa gebe kaldığı, çoğul gebelik geçirip geçirmediği, düşük ve ölü doğum gibi geçmiş gebelik öyküsü de oldukça önemlidir.

Tıbbi Öyküsü

Yumurta donasyonu tedavisi başlamadan evvel bağışçının tıbbi öyküsünün incelenmesinin de ihmal edilmemesi gerekir. Bağışçının ailesinde ve kendisinde alerjik reaksiyon, hastalık, psikolojik problem gibi tıbbi durumlar hakkında da bilgi edinilmelidir.

Eğitim Durumu

Bağışçının eğitim durumunun ve ilgi alanlarının anne ve baba adayına yakın olması da anne ve baba adayı tarafından talep edilebilir. Yine bağışçının spor ve sanat dallarına olan yatkınlığı ve akademik başarısı da dikkate alınan faktörler arasında yer alabilir.

Kan Grubu

Bağışçının kan grubunun anne ve baba adayının kan grubuyla uyumlu olması da önemlidir.

Kişilik Özellikleri

Anne ve baba adayının isteği doğrultusunda bağışçının yetenek, beceri, hobileri gibi kişilik özellikleri de kriterler arasına girebilir.

Yumurta Donasyonu Tedavisiyle Dünyaya Gelen Bebek Kime Benzer?

Yumurta donasyonu tedavisi sonucunda dünyaya gelen bebeğin genetik özellikleri bağışçının ve babasının genetik özelliklerine benzemektedir. Bu durumda da dünyaya gelen bebek, babasına ve bağışçıya benzer. Bundan dolayı da bağışçının fiziksel özellikleriyle annenin fiziksel özelliklerinin birbirine uyumu olması büyük önem taşımaktadır.

Kıvırcık saç, koyu renk göz gibi baskın genler bebekte çok daha fazla etkili olabildiği, bebeğin babasından ve bağışçıdan gelen fiziksel özellikleri hangi kombinasyonda alacağı belli olmadığı için bebeğin tam olarak kime benzeyeceği hakkında dünyaya gelmeden evvel kesin bir şey söylemek mümkün değildir.

Bu konu üzerine gerçekleştirilen bazı araştırmalar ise bebeğin anne adayının karnında iken amniyon sıvısından kaynaklı annesinin belirli özelliklerini alabileceğini göstermektedir. Bilimsel açıdan tam olarak ispatlanmış olmasa da yumurta donasyonu yönteminde bebeğin annesinin belirli zevklerini alma olasılığı vardır.

Çocuğun fiziksel özellikleri sadece genetik özelliklerden değil çevresel koşullardan da etkilenmektedir. Örneğin bebeğin annesinin karnındayken beslenmesi, annesinin stres seviyesi ve toksine maruz kalma durumu kişisel özelliklerine etki edebilmektedir.

Yumurta Donasyonu Tedavisinde Annenin Genetik Özelliklerini Bebeğe Aktarma İmkanı Var Mı?

Yumurta donasyonu tedavisinde bebeğin DNA’sını baba adayı ile yumurta bağışçısı oluşturmaktadır. Bundan dolayı da anne adayları kendi genetik özelliklerinin bebeğe kesinlikle geçmeyeceğini düşünmektedir. Bu konuyla ilgili yapılmakta olan araştırmaların halen sürdüğü bilinmektedir. Şu ana kadar yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlar ise bebek anne rahminde gelişirken rahimdeki ortamın bebeğin çocukluk çağı metabolizmasını, beyin gelişimini ve bağışıklık sistemini etkileyebileceğini göstermektedir.

Bebek annesinin karnındayken anne ve bebek arasındaki iletişim embriyonik sıvı ile sağlanmaktadır. Annenin zevklerinin ve genetik özelliklerinin bu sayede bebeğe geçtiğini ispatlayan araştırmalarda mevcuttur.

Yumurta Donasyonu Tedavi Ücreti Ne Kadardır?

Yumurta donasyonu tedavisinde ücreti belirleyen faktörler arasında tedavinin yapıldığı sağlık kuruluşunun fiyat politikası, tedavinin gerçekleştirildiği ülke, hekimin uzmanlığı, hastaya yapılan tedavinin ayrıntıları ön plana çıkmaktadır. Yumurta donasyonu tedavisi yapılırken öncelikle ayrıntılı bir değerlendirmenin yapılması gerekmektedir. Yine sürecin gebelikle sonuçlanması için ek tedavilere gereksinim duyulabilir. Bu nedenlerden dolayı da yumurta donasyonu tedavisinde ücret kişilere göre değişmektedir.

Yumurta donasyonu tedavisinde fiyatı belirleyici en etkili faktör tedavinin yapıldığı ülkedir. Çiftler böyle bir tedavi için çoğu zaman yaşadıkları ülkeyi tercih etmemektedir. Bu da uçak bileti, konaklama ücreti gibi ek masrafları beraberinde getirmektedir.

Önceki İçerikSperm Donasyonu
Sonraki İçerikYumurta Dondurma