Tüp Bebek Tedavisi

tüp bebek tedavisi kıbrıs
tüp bebek tedavisi kıbrıs

Kıbrıs tüp bebek tedavisi (IVF), çocuk sahibi olmakta zorlanan çiftlere umut veren bir üreme teknolojisidir. Bu yöntem, özellikle doğal yollardan gebelik elde etmekte güçlük çeken veya kısırlık sorunları yaşayan çiftler için tasarlanmıştır. Tedavi süreci, anne adayından hormon tedavileriyle birden fazla yumurta toplama, toplanan yumurtaların laboratuvarda erkekten alınan spermle döllenmesi ve oluşan sağlıklı embriyoların rahme transfer edilmesi adımlarını içerir. Her aşaması özenle planlanan bu tedavi, tüplerin tıkanıklığı, erkek kısırlığı, ovülasyon problemleri gibi durumlarda tercih edilen etkili bir yöntemdir. Kıbrıs tüp bebek tedavisi, birçok çiftin aile olma hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktadır.

Kıbrıs Tüp Bebek Tedavisi ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

 1. Kıbrıs Tüp Bebek Tedavisi Nedir?
  • Kıbrıs’ta uygulanan tüp bebek tedavisi, çocuk sahibi olmakta güçlük çeken çiftler için laboratuvar ortamında gerçekleştirilen üreme tedavisidir.
 2. Kıbrıs Tüp Bebek Tedavisi Süreci Nasıl İşler?
  • Tedavi süreci, hormonal tedaviyle yumurta toplama, laboratuvarda döllenme ve embriyo transferini içerir.
 3. Kıbrıs Tüp Bebek Tedavisinin Başarı Oranı Nedir?
  • Başarı oranı, çiftin sağlık durumu, yaş ve tedavi yöntemine göre değişir.
 4. Kıbrıs Tüp Bebek Tedavisi Maliyeti Ne Kadardır?
  • Maliyet, tedavinin karmaşıklığına ve klinik seçimine bağlı olarak değişir.
 5. Kıbrıs’ta Tüp Bebek Tedavisi İçin Yaş Sınırı Var mı?
  • Yaş sınırı genellikle var, ancak klinikler arasında farklılık gösterebilir.
 6. Kıbrıs Tüp Bebek Tedavisi Sırasında Yan Etkiler Var mı?
  • Tedavi, bazı yan etkilere neden olabilir, ancak bunlar genellikle hafiftir.
 7. Kıbrıs Tüp Bebek Tedavisi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?
  • Gerekli evraklar, tıbbi raporlar ve kimlik belgeleri olabilir.
 8. Kıbrıs Tüp Bebek Tedavisinde Genetik Testler Yapılıyor mu?
  • Evet, bazı durumlarda genetik testler yapılabiliyor.
 9. Kıbrıs’ta Tüp Bebek Tedavisi Ne Kadar Sürer?
  • Tedavi süreci genellikle birkaç hafta ila birkaç ay arasında değişebilir.

Tüp Bebek Nedir?

Kıbrıs tüp bebek (IVF, In Vitro Fertilization), çiftlerin çocuk sahibi olabilmesi için kullanılan, laboratuvar ortamında gerçekleştirilen bir döllenme ve embriyo transferi yöntemidir. Bu süreç, özellikle doğal yollarla hamile kalmakta güçlük çeken çiftler için tasarlanmıştır.

İşlem, anne adayından hormon tedavileri ile uyartılarak çok sayıda yumurta toplanmasıyla başlar. Toplanan yumurtalar, laboratuvar ortamında erkekten alınan sperm hücreleri ile döllenir. Bu şekilde oluşan embriyolar birkaç gün boyunca laboratuvarda gelişimlerini sürdürür. Sağlıklı ve gelişmiş embriyolar, daha sonra anne adayının rahmine yerleştirilir. Eğer embriyo rahim duvarına başarıyla tutunursa, gebelik başlamış olur.

Kıbrıs tüp bebek tedavisi, kısırlık tedavileri arasında en etkili yöntemlerden biridir ve özellikle tüplerin tıkanıklığı, erkek kısırlığı, ovülasyon bozuklukları ve açıklanamayan kısırlık gibi durumlarda tercih edilir. Bu tedavi, ayrıca genetik hastalıkların önlenmesi amacıyla da kullanılabilir. Çiftlerin çocuk sahibi olma hayallerini gerçekleştirmede önemli bir rol oynayan tüp bebek tedavisi, günümüzde yaygın olarak kullanılmakta ve sürekli olarak gelişen tıbbi teknolojilerle desteklenmektedir.

Tüp Bebek Tedavisinde Hangi Şartlar Aranır?

Kıbrıs tüp bebek tedavisine başlamadan önce belirli şartların ve uygunluk kriterlerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu şartlar genellikle şunları içerir:

 1. Yaş ve Yumurtalık Rezervi: Kadının yaşı ve yumurtalık rezervi önemlidir. Genellikle 35 yaşın altındaki kadınlarda daha yüksek başarı oranları görülse de, ileri yaşlarda da tedavi uygulanabilir.
 2. Erkek Faktörü: Erkeğin sperm kalitesi, sayısı ve hareketliliği değerlendirilir. Belirli düzeyin altındaki sperm parametreleri için ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection) gibi özel teknikler kullanılabilir.
 3. Fiziksel Sağlık Durumu: Hem erkeğin hem de kadının genel sağlık durumu, kronik hastalıklar ve tedaviye engel olabilecek sağlık sorunları göz önünde bulundurulur.
 4. Jinekolojik ve Androlojik Muayene: Kadının üreme sistemi sağlığı ve erkeğin üreme sistemi sağlığı detaylıca incelenir.
 5. Hormonal Değerler: Kadının hormonal değerleri, özellikle ovülasyon ve yumurtalık rezervini gösteren hormonlar incelenir.
 6. Psikolojik Hazırlık: Tüp bebek tedavisi, hem fiziksel hem de psikolojik açıdan zorlayıcı olabilir. Çiftlerin tedaviye psikolojik olarak hazır olmaları önemlidir.
 7. Kısırlığın Nedeni: Tedaviye başlamadan önce, kısırlığın nedenine dair kesin bir tanı konulmuş olması önemlidir. Bazı durumlarda, tedaviye başlamadan önce altta yatan sorunların tedavisi gerekebilir.
 8. Yasal ve Etik Uygunluk: Tüp bebek tedavisi yasal olarak uygun ve etik normlara uygun olmalıdır. Bazı ülkelerde ve durumlarda, tedaviye başlamadan önce hukuki izinler ve danışmanlıklar gerekebilir.

Bu şartlar ve değerlendirmeler, çiftlere en uygun tedavi planının oluşturulması için gereklidir ve her çiftin durumu benzersiz olduğundan kişiselleştirilmiş bir yaklaşım gerektirir.

kıbrıs tüp bebek tedavi
kıbrıs tüp bebek tedavi

Tüp Bebek Tedavisi Hangi Aşamalarda Gerçekleşir?

Tüp bebek tedavisine yönelik işlemler tüp bebek tedavi merkezince yürütüldüğünden dolayı tüp bebek tedavisinin başlaması için bu merkezlerle ön görüşme yapılması gerekmektedir. Tüp bebek tedavisine başlanırken hekim tarafından ilk olarak çiftin öyküsü dinlenmekte, daha sonrada kadının üreme sistemine yönelik kontroller için muayene ve ultrasonografik incelemeler yapılmaktadır. Yumurtalık kapasitesini belirlemeye yönelik de AMH denilen test yapılmaktadır.

Hekim gerek görürse HSG denilen rahim filmi, kan testi, histeroskopi, serolojik testler ve tiroit fonksiyon testleri isteyebilir. Baba adayından ise sperm analizi talep edildiği gibi gerek görüldüğü takdirde üroloji hekimine muayene olması istenir. Muayene, tetkik ve değerlendirmelerin tamamlanmasından sonra çifte hangi tedavi yönteminin uygulanacağı belirlenmektedir. Tüp bebek tedavi aşamalarıyla ilgili çifte ayrıntılı bir bilgilendirme yapılmaktadır. Tüp bebek tedavisinde uygulanan aşamalar ise şöyledir;

Yumurtaların Uyarılması

Anne adayının yumurtalık rezervinde yer alan yumurtaların olgunlaşma sürecine girmesinin sağlanması için hormon tedavisi sürecine başlanmaktadır. Bu tedavinin uygulanmasında yumurtalıkların baskılanması gerektiği için anne adayına GnRH analogları verilmektedir. Daha sonra yumurtalıkların uyarmak gerektiğinden anne adayına hMG ve FSH uygulanmaktadır. Bu işlemler sayesinde anne adayındaki yumurta sayısının yanı sıra kalitesi de artırılmaktadır. Bu işlemlerin uygulanmasının üstünden 8 ila 10 gün geçtikten sonra folikül büyüklüğü 18 ila 20 mm boyutuna ulaştığı zaman yumurtalara HCG denilen çatlatma iğnesi yapılmaktadır.

Yumurtalar Toplanır

HCG yani çatlatma iğnesi uygulanmasının üstünden 34 ila 36 saat geçmesinin ardından OPU denilen yumurta toplama işlemi yapılır. Bu işlem transvajinal ultrason eşliğinde yapılmakta olup, işlem esnasında analjezisi-anestezisi uygulanmaktadır. bu işlemin uygulanması 13 ila 30 dakika aralığında sürmektedir. Anne adayı vajinal muayene pozisyonunda yapılan bu işlem esnasında acı hissetmemektedir.

Spermler Alınır

Sperm odasına alınan baba adayı burada mastürbasyon yöntemiyle sperm örneği vermektedir. Baba adayından alınan sperm örneği laboratuvara verilmektedir. Baba adayının meni içeriğinde sperm olmaması halinde ise cerrahi yöntem uygulanarak yumurtalıklardan sperm elde edilebilmektedir.

Yumurtalıkların Döllenmesi

Çiftlere klasik tüp bebek tedavi yöntemi yani kısa adı IVF olan yöntem uygulanacaksa anne adayından alınan yumurta ile baba adayından alınan sperm hücreleri laboratuvar içerisinde bulunan kültür ortamında bir araya getirilerek döllenme işleminin gerçekleşmesi beklenir.

Tüp bebek tedavisinde mikroenjeksiyon yani ICSI yöntemi uygulanacaksa baba adayından alınan sperm hücreleri, anne adayından alınan yumurtaya enjekte edilmektedir. Her iki tedavi yönteminde de yumurta döllendiği zaman embriyo oluşmaktadır.

Embriyo Transfer İşlemi

Tüp bebek tedavisinin son aşaması olan bu işlemde ise önceden oluşmuş olan embriyo, anne adayının rahmine yerleştirilmektedir. Ultrasonografi eşliğinde gerçekleştirilen transfer işlemi esnasında anne adayına anestezi uygulanmadan embriyo, kateter ile anne rahmine bırakılmaktadır.

Tüp Bebek Tedavisi Kaç Gün Sürer?

Çiftlere uygulanan tüp bebek tedavisi ortalama 15 ila 18 gün sürmektedir. Bu sürenin üstünden 10-12 gün geçtikten sonra kan seviyesindeki Beta HCG seviyesinin kontrol edilmesiyle birlikte gebeliğin gerçekleşip gerçekleşmediği anlaşılır.

Tüp Bebek Tedavisi Başarı Oranını Anne Adayının Yaşı Etkiler Mi?

Tüp bebek tedavi yönteminde başarı şansını etkileyen başlıca faktörler anne adayının yaşı ile yumurtalık kapasitesidir. Anne adayının yaşının genç olması, tüp bebek tedavisinde başarı şansını çok fazla artırmaktadır. Tüp bebek tedavisinde başarı şansını baba adayının yaşı da etkilese de ana faktör anne adayının yaşıdır.

Anne adayının yaşı 20-30 yaş aralığında ise ilk tüp bebek tedavisi uygulamasında başarı olasılığı yüzde 70 seviyelerinde iken, 30-35 yaş aralığında bu başarı olasılığı yüzde 50 seviyelerine, 35-37 yaş aralığında yüzde 45 seviyelerine, 38-40 yaş aralığında yüzde 30 seviyelerine ve 40-42 yaş aralığında ise yüzde 20 seviyelerine düşmektedir.

Tüp Bebek Tedavisinde Hangi İlaçlar Kullanılır?

Tüp bebek tedavisi uygulanırken yumurtaların olgunlaşabilmesi için her anne adayı için hekim tarafından belirlenen hormon ilaçları kullanılmaktadır. Embriyolar anne adayının rahmine yerleştirildikten sonrada embriyonun rahim duvarına tutunmasını kolaylaştırmak için ise anne adayına östrojen ve progesteron hormonları verilmektedir.

Önceki İçerikAşılama Tedavisi
Sonraki İçerikCinsiyet Seçimi